LAPTOP CŨ

13.500.000
5.200.000
5.500.000
6.900.000
3.500.000
6.500.000

Bán laptop cũ Kon Tum

Laptop Acer cũ tại Kon Tum

1.800.000

Bán laptop cũ Kon Tum

Laptop Toshiba cũ tại Kon Tum

2.200.000
4.500.000

Bán laptop cũ Kon Tum

Laptop Dell I5 cũ tại Kon Tum

4.500.000
2.500.000

MÁY TÍNH CŨ

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Máy tính để bàn lắp ráp Core i5 cũ tại Kon Tum

6.100.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Bộ máy tính I3, màn hình 22 inch tại Kon Tum

4.600.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Máy tính để lắp ráp Core 2 Duo cũ tại Kon Tum

2.500.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Máy tính chơi game LOL, CF, FIFA tại Kon Tum

3.600.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Cây máy tính để bàn cũ Core 2 Duo tại Kon Tum

1.800.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Cây máy tính để bàn cũ Core i3 tại Kon Tum

3.000.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Bộ máy tính để bàn cũ Core i3 tại Kon Tum

4.200.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Bộ máy tính để bàn cũ Core 2 Duo tại Kon Tum

2.800.000

MÁY IN CŨ

800.000
1.000.000
1.600.000

MÀN HÌNH MÁY TÍNH

Đặt hàng

Bán màn hình máy tính cũ tại Kon Tum

Màn hình AOC 27 inch cho game tại Kon Tum

Bán màn hình máy tính cũ tại Kon Tum

Màn hình LCD Samsung 19 inch tại Kon Tum

800.000

Bán màn hình máy tính cũ tại Kon Tum

Màn hình Philips 22 inch cũ tại Kon Tum

1.300.000

Bán màn hình máy tính cũ tại Kon Tum

Màn hình Philips 18.5 inch cũ tại Kon Tum

1.100.000

CỬA HÀNG MÁY TÍNH HTL

HTL Computer

Mua bán – Thanh lý – Trao đổi máy tính laptop tại thành phố Kon Tum