Showing 1–12 of 26 results

Mua bán, trao đổi, thanh lý đồ cũ ở thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Máy vi tính, laptop máy tính xách tay, macbook, máy in, màn hình, linh phụ kiện thiết bị đện tử tin học máy văn phòng

Mua bán theo giá thị trường, nhiệt tình vui vẻ

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Bộ máy tính để bàn cũ Core 2 Duo tại Kon Tum

2.800.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Bộ máy tính để bàn cũ Core i3 tại Kon Tum

4.200.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Bộ máy tính I3, màn hình 22 inch tại Kon Tum

4.600.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Cây máy tính để bàn cũ Core 2 Duo tại Kon Tum

1.800.000

Bán máy tính để bàn cũ Kon Tum

Cây máy tính để bàn cũ Core i3 tại Kon Tum

3.000.000

Linh phụ kiện máy tính laptop Kon Tum

Hdd đĩa cứng 250Gb PC cũ tại Kon Tum

350.000

Bán laptop cũ Kon Tum

Laptop Acer cũ tại Kon Tum

1.800.000
3.500.000

Bán laptop cũ Kon Tum

Laptop Dell I5 cũ tại Kon Tum

4.500.000
6.900.000
5.500.000