Bộ máy tính I3, màn hình 22 inch tại Kon Tum

4.600.000

 Bộ máy tính để bàn I3, màn hình 22 inch giá bán 4.600.000 VNĐ (không lấy màn hình trừ 1.100.000 VNĐ)